Cyngerdd

Lleoliad
Clwb Rygbi Efailnewydd
Dyddiad(au)
21/09/2018
Cyswllt

Ebost morgelf@aol.com

Rhif Ffon 01758 614 047 neu 07887 903 776

Disgrifiad

Cynhelir Cyngerdd ar Nos Wener 21 Medi 2018  yng Nghlwb Rygbi Efailnewydd, i gychwyn am 7.30yh.

Noson o adloniant yng nghwmni Daf a Lisa, Gethin Fon a Glesni, Catherine Williams, Robin Hughes a Rhodri Williams gyda Hywel R'Ynys yn cadw trefn ar y noson.

Noson i gasglu arian ar gyfer cael Cabinet i ddal Peiriant Achub Bywyd, Diffibriliwr i bentref Efailnewydd ger Pwllheli

Pris £8.00

Tocynnau ar gael o Siop y Pentref, Siop Llen Llyn neu gan Elfed Morgan.

Rafflau gwerth chweil i'w ennill ar y noson hefyd.