Eisteddfod Gadeiriol Llanuwchllyn 2018

Lleoliad
Neuadd Bentref Llanuwchllyn
Dyddiad(au)
26/05/2018
Cyswllt

Ebost: llungwyn@btinternet.com 

Rhif Ffon 07818 454190

Disgrifiad

Cynhelir Eisteddfod Gadeiriol Llanuwchllyn 2018 ar Ddydd Sadwrn 26 Mai 2018.  Y cyfarfodydd i gychwyn am 10.30yb, 1.00yp a 6.00yh.

Pris Mynychu £3.00

Beirniad Llwyfan

Cerdd: Nia Wyn Jones, Llanychan

Cerdd Dant: Geunor Roberts, Llanymawddwy

Adrodd: Eirian Jones, Carrog

Cyfeilyddion

Siwan Davies, Llanuwchllyn, Elain Wyn Jones, Pwllheli (Telyn) Eirian Owen, Dolgellau ac Iwan Owen, Ynys Mon.

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael am bris rhesymol.

Am raglen y dydd cysylltwch gyda'r Ysgrifennydd Alwyn M Roberts