Zip World Rocks

Lleoliad
Chwarel y Penrhyn
Dyddiad(au)
23/06/2018
Cyswllt

Zip World

Chwarel y Penrhyn

Bethesda

LL57 4YG

Ebost: nia@lovehopestrength.co.uk

Gwefan
https://zipwo.uk/2BNLMcl
Disgrifiad

Noson o gerddoriaeth ac adloniant o safon, a gyflwynir gyda chefndir trawiadol Chwarel Penrhyn.  Bydd yr holl elw yn mynd i elusen Love Hope Strength sydd yn helpu pobl sy'n byw gyda chancr.

Yn perfformio  bydd Cor Penrhyn, The Storyville Mob, Mike Peters o The Alarm, The Third Generation, Band Pres Llaneggub, Mafia Mr Huws a SLADE.

Amser y digwyddiad 5.00yh tan 11.00yh.

Prisiau Mynychu £15 i rai 18+ £5.00 i rai o dan 18. Pecynnau VIP £50 i rai 18+ £20.00 i rai o dan 18.