Ffair Lyfrau'r Borth

Lleoliad
Ysgol David Hughes Porthaethwy
Dyddiad(au)
13/10/2018
Cyswllt

Cysylltwch a

Ann Corckett & Bruce Griffiths

Rhif Ffon 01248 371 987

Ebost anncorckett@talktalk.net

Disgrifiad

Cynhelir Ffair Lyfrau'r Borth ar Ddydd Sadwrn 13 Hydref 2018 rhwng 10.00yb a 4.00yp yn Ysgol David Hughes, Ffordd Pentraeth, Porthaethwy.

Bydd Hanner cant o fyrddau o lyfrau Cymraeg a Saesneg, hen a newydd, nwyddau sain, printiadau, cardiau post a man greiriau.  Bydd pwyslais ar lyfrau Cymreig a Chymraeg.  Digon o le parcio.  Paned ar gael.  Mae modd cyrraedd y ddwy lefel mewn cadair olwyn.  Bydd posteri ar gyfer y ffair, sydd yn yr Ysgol Uwchradd ar y chwith, ar y rhiw o Bont y Borth tuag at Amlwch a Benllech (B5420) (A5025)

Mynediad £1.00