Gwyl Llwybr Arfordirol Cymru 2019

Lleoliad
Porthmadog
Dyddiad(au)
06/05/2019
Cyswllt

Ebost catherine.morgan@ramblers.org.uk

Rhif Ffon 02920 646 890

Gwefan
http://www.ramblers.org.uk
Disgrifiad

Saith o lwybrau yn cychwyn a gorffen ym Mhorthmadog i ddathlu saith mlynedd ers lawnsio agoriad Llwybr Arfordirol Cymru.

Bydd y llwybrau yn gymysgedd o rhai byr iachusol, rhai hirach a heriol a rhai ar gyfer teuluoedd.  Mae Ramblers Cymru yn arwain ar y darn cerdded o ddigwyddiad mwy sydd yn cael ei reoli gan Llwybr Arfordirol Cymru mewn cydweithrediad a Chroeso Cymru.  Y nod yw i ddod a ymwelwyr i ardaloedd  y tu allan i brif tymor ymwelwyr ac i ail danio diddordeb yn y Llwybr Arfordirol ac i roi hwb i busnesau lleol.

Amser y Digwyddiad

9.00yb - 6.00yh

Pris £0.00 i £5.00 dibynol os oes angen cludiant