Gwyl Carafan a Thy Symudol Harlech

Lleoliad
Harlech
Dyddiad(au)
22 - 24/07/2016
Cyswllt

Parc Gwyliau Castle View

Ffordd Glan y Mor

Harlech

Gwynedd

LL46 2UG

Rhif Ffon 01766 780 286

Disgrifiad

Cynhelir Gŵyl Carafan a Thŷ Symudol Harlech ym Mharc Gwyliau Castle View, Harlech ar benwythnos 22-24ain o Orffennaf 2016.

Bydd yno Adloniant i'r Teulu, Cerddoriaeth Byw, Bwyd a Diod, Gweithgareddau Dyddiol, Cerdded Glan y Môr, Chwilota, Teithiau Ardal a Sgyrsiau Hanes Lleol

 

Mynediad am Ddim