Hosbis Dewi Sant Taith Tridiau Llyn

Lleoliad
Abersoch
Dyddiad(au)
05 - 07/07/2018
Disgrifiad

Cynhelir her gerdded tridiau ar hyd llwybr yr afordir, yr elw tuag at Hosbis Dewi Sant ac yn cefnogi o Ddrws i Ddrws. Rhwng Dydd Lau 5Ed, Dydd Gwner 6ed a Dydd Sadwrn 7 Fed o Orffennaf 2018.  Yn cychwyn am 8.30 y bore

Diwrnod 1 - Abersoch i Rhiw (12.8 milltir)

Diwrnod 2 - Rhiw i Borthor (12.4 milltir)

Diwrnod 3 - Porthor i Borth Dinllaen, Morfa Nefyn (13.3 milltir)

Yn cynnwys potel o ddwr. Gwobr i bawb sy'n cymeryd rhan.

Pris Mynediad £30 i wneud bob un o'r tridiau.  £15 i gerdded un diwrnod yn unig.

I gofrestru, ewch i'r wefan http://www.stdavidshospice.org.uk

neu ffoniwch y swyddfa godi arian ar (01492) 873 664