Llif y Tap

Lleoliad
Tanygisiau
Dyddiad(au)
15/07/2018
Cyswllt

Am ragor o wybodaeth

elinevans@gwynedd.llyw.cymru

Gwefan
https://www.facebook.com/GwylLechiBro/
Disgrifiad
Cynhelir Eisteddfod Dafarn a mwy. Stomp a lot,lot o hwyl yn Nhafarn y Kings Head, Tanygrisiau ar prynhawn Dydd Sul 15 O Orffennaf 2018, rhwng 4.00yp a 11.00yh.