Noson Body Shop

Lleoliad
Clwb Pel Droed Porthmadog
Dyddiad(au)
13/04/2018
Cyswllt

Ebost gorlanfach@hotmail.com

Rhif Ffon 07707 274 263

Disgrifiad

Cynhelir Noson Body Shop Nos Wener 13 Ebrill 2018 yng Nghlwb Peldroed Porthmadog, i gychwyn am 7.00yh

Noson i godi arian i Gylch Meithrin Gorlan Fach Tremadog.

Pris £8.00