Pencampwriaeth Supernova

Lleoliad
Plas Heli Pwllheli
Dyddiad(au)
06 - 08/07/2018
Gwefan
http://www.plasheli.org/index.php/cy/
Disgrifiad

Cynhelir Pencampwriaeth Supernova ym Mhlas Heli, Pwllheli rhwng y 6ed a 8fed o Orffennaf 2018.

Dyma'r tro cyntaf i Blas Heli gartrefu cystadleuaeth Supernova, ac rydym yn falch iawn o weld dosbarth newydd yn defnyddio adnoddau Plas Heli, a mwyhau'r ardal gyfagos.  Ein gobaith yw, y bydd Plas Heli yn dod yn gyrchfan gyson ar gyfer dosbarth Supernova, ac yn sgil hynny y byddwn yn llwyddo i ddenu dosbarthiadau a digwyddiadau hwylio eraill i Blas Heli a Pwllheli.