Rasio'r Tren Tywyn

Lleoliad
Tywyn
Dyddiad(au)
18/08/2018
Gwefan
http://www.racethetrain.com/
Disgrifiad

Cynhelir Rasio'r Tren Tywyn ar Ddydd Sadwrn 18 Awst 2018.

Cafodd y ras yma ei chynnal am y tro cyntaf 35 mlynedd yn ol ac mae wedi cymeryd lle bob blwyddyn ers hynny.  Mae'r digwyddiad yn cynnwys pedwar ras o wahanol bellter, yn cael ei redeg wrth ochr trac rheilffordd Tal y Llyn.  Mae'r brif ras yn 14 milltir o hyd ac yn cael ei redeg dros dirwedd amrywiol yn erbyn y tren.  Mae'r digwyddiad yn denu hyd at 2,000 o redwyr ac mae amcan bod y digwyddiad yn dod a dros £1 miliwn i ddiwydiant twristiaeth Tywyn a'r cylch.  Mae'r rhedwyr sy'n cystadlu yn dod o ar draws y Deyrnad Gyfunol a gwledydd eraill ar draws y byd.