Sesiwn Strada

Lleoliad
Tanygisiau
Dyddiad(au)
15/07/2018
Cyswllt

Am ragor o wybodaeth

elinevans@gwynedd.llyw.cymru

Gwefan
https://www.facebook.com/GwylLechiBro/
Disgrifiad
Cynhelir Sesiwn cerddoriaeth acwstig, bwyd a digwyddiad i'r teulu yng Nghaffi Mari, Ger y Llyn yn Nhanygrisiau rhwng 11.00yb a 3.00yp Dydd Sul 15 o Orffennaf 2018.