Sesiwn Zorbio

Lleoliad
Llanllyfni
Dyddiad(au)
20/08/2018
Cyswllt

Ebost hannahmedihughes@gwynedd.llyw.cymru

Rhif Ffon 01286 677 982

Disgrifiad
Cynhelir Sesiwn Blasu Zorbio yng Nghanolfan Bentref Llanllyfni brynhawn Llun 20 Awst 2018 rhwng 1.00yp a 3.00yp i blant rhwng 8 - 16 oed.  Y sesiwn am ddim