Taith Gerdded

Lleoliad
Caernarfon
Dyddiad(au)
02/08/2018 - 02/09/2018
Disgrifiad

Cynhelir daith gerdded ar Ddydd Sul 2 Medi 2018 o amgylch y Castell a thaith hirach am Glwb Golff Caernarfon.  Bydd adloniant i ddilyn ar faes Caernarfon, gyda Gwibdaith Hen Fran, Maffia Mr Huws, Synnwyr Cyffredin, Glass Eye, Pat Kyle, Phil Gas a'r Band, Einir Wyn Roberts a White Ether.  Bydd hefyd stondinau marchnad a lluniaeth ysgafn ar gael hyd at 4.00yp.

Bwriad y diwrnod yw codi ymwybyddiaeth tuag at ganser y brostad.  Mae gofyn i'r sawl sy'n cymeryd rhan yn y daith gerdded gofrestry rhwng 10.00yb a 10.45yb ar y bore