Taith Gwyl Gwrw Caernarfon

Dyddiad(au)
08/09/2018
Cyswllt

Ebost cheers@realaletrail.co.uk

Rhif Ffon 01978 510141

Gwefan
http://www.realaletrail.co.uk
Disgrifiad

Cynhelir Gwyl Gwrw Caernarfon ar Ddydd Sadwrn 8 Medi 2018, rhwng 11.00yb a 11.00yh.

Mae'r Gwyl un diwrnod yn gyrru chi i rhai o dafarndau gorau yn yr ardal.  Does dim angen poeni am bwy sy'n gyrru, mae bysiau'n cyrraedd bob 30 munud ym mhob lleoliad, rhwng 11.00yb a 11.00yh.

Ticedi £15.00 ymlaen llaw

Tafarn y Fic, Felinheli

Anglesey Arms, Caernarfon

Newborough Arms, Bontnewydd

Snowdonia Parc Pub & Microbrewery, Waunfawr

Y Glyntwrog, Llanrug

Pant yr Ardd, Tregarth

Cwrw Ogwen, Bethesda

Y Sior, Carneddi