Parc Glynllifon

 Mae siop Adra bellach wedi ail agor. Mi fydd yn bosib i ymwelwyr Parc Glynllifon dalu ffi mynediad drwy’r siop. 

 Mae ffioedd mynediad yn helpu i gynnal a chadw tir y parc. Rydym yn ddiolchgar iawn am eich cefnogaeth.

Close


I weld lluniau o’r Parc a’r newyddion diweddaraf ewch i dudalen Facebook parc Glynllifon 

 

Oriau agor

 

TYMOR YR HAF (1 Ebrill – 30 Medi)

Dydd Llun - Sadwrn (10:00 - 17:00)

Dydd Sul (11:00 -16:00)

 

TYMOR Y GAEAF (1 Hydref – 31 Mawrth)

Dydd Iau - Sadwrn (10:00 - 17:00)

Dydd Sul (11:00 -16:00)

(Ar agor bob dydd yn ystod y rhan fwyaf o wyliau’r ysgol).

 

Mae gan aelodau’r parc (Ffrindiau Parc Glynllifon) fynediad i’r Parc bob dydd drwy gydol y flwyddyn

Pris

Oedolion £4; Plant £2; Pensiynwyr £3; Teulu am y dydd £10;

Oedolyn am flwyddyn £25; Plentyn am flwyddyn £15; Teulu (2+2) am flwyddyn £45.

Digon o lefydd parcio am ddim.

 

Prynu aelodaeth i Ffrindiau Parc Glynllifon (tocynnau tymor blwyddyn) 

Dim ond wrth gyrraedd derbynfa'r parc ei hun y gallwch brynu docyn mynediad dydd. Mae'r tocynnau yn cael eu gweinyddu gan Adra (Cymru) Cyf ar ran Cyngor Gwynedd.

Ffrindiau Parc Glynllifon - cerdyn aelodaeth

Mae manteision aelodaeth yn cynnwys:

  • mynediad i'r parc gwledig drwy gydol y flwyddyn
  • cynigion arbennig yng Nghaffi’r Gath Ddu
  • cynigion arbennig a gostyngiadau yn siop Adra
  • cylchlythyr chwarterol drwy e-bost a llawer mwy – byddwch ymhlith y cyntaf i gael gwybod am newyddion a digwyddiadau Parc Glynllifon.

Dyma anrheg perffaith ar gyfer pob math o achlysuron arbennig - pen-blwydd, y Nadolig, Sul y Mamau, ymddeoliad – mae’n anrheg a fydd yn para gydol y flwyddyn.

  • Aelodaeth Oedolyn - £25
  • Aelodaeth Plentyn - £15
  • Aelodaeth teulu (2+2) - £40

 

Prynu aelodaeth i Ffrindiau Parc Glynllifon (tocynnau tymor blwyddyn) 

Dim ond wrth gyrraedd derbynfa'r parc ei hun y gallwch brynu docyn mynediad dydd. Mae'r tocynnau yn cael eu gweinyddu gan Adra (Cymru) Cyf ar ran Cyngor Gwynedd. 

Lleoliad

Ffordd Clynnog,

Caernarfon,

Gwynedd,

LL54 5DY.


Mae’r Parc wedi ei leoli ar yr A499 rhwng Caernarfon a Phwllheli.

Siop ac Oriel Adra


Manylion cyswllt Adra: 01286 831353

Caffi'r Gath Ddu

Bwyd cartref. Mae’r caffi ar agor trwy gydol y flwyddyn.

Manylion cyswllt y caffi: 01286 832691

Cŵn

Mae croeso i gŵn cyn belled â’u bod yn cael eu cadw ar dennyn a’ch bod yn glanhau ar eu holau.

Mynediad

Mae Parc Glynllifon yn addas i bobl o bob oed a gallu, gyda:

  • chylchdro addas i goetsus a chadeiriau olwyn pwrpasol
  • cyfleusterau ar gyfer yr anabl

Rydym yn argymell gwisgo esgidiau addas i ymweld â’r Parc.

Unedau i'w gosod

Mae unedau i'w gosod ym Mharc Glynllifon ar gyfe busnsau neu unigolion sydd yn rhedeg busnes crefft.

Unedau i'w gosod yng Nglynllifon

Gweithgareddau i grwpiau

Rydym yn croesawu nifer o grwpiau i’r Parc bob blwyddyn, gan gynnwys ysgolion, colegau, clybiau a chymdeithasau amrywiol.
 

Cysylltu â ni

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r Parc ar 01766 771000 neu parcglynllifon@gwynedd.llyw.cymru

Am y newyddion diweddaraf ewch i http://www.facebook.com/parcglynllifon