Iechyd

Tîm o amgylch y Teulu

Pa gefnogaeth mae'r tîm yn ei gynnig?

  • Sgiliau rhiantu
  • Problemau perthynas neu wrthdaro o fewn y teulu
  • Cefnogaeth a chyngor i bobl ifanc
  • Iechyd meddwl - cwnsela a gwasanaethau 
  • Tai
  • Cyswllt gyda'r ysgol
  • a llawer mwy

I drafod gwasanaethau'r tîm, cysylltwch â'r Tîm Derbyn Cyfeiriadau Plant ar

Ffôn: 01758 704 455
E-bost: cyfeiriadauplant@gwynedd.llyw.cymru

Mwy o wybodaeth

 

Nyrsus ysgol

Os oes arnoch chi eisiau gwybodaeth am nyrs eich ysgol, cysylltwch â'ch canolfan leol:

Arfon
Bodfan Bach – 01286 685558
Tŷ Cegin – 03000 850034

Dwyfor
Cilan – 01758 701152

Meirionydd
Y Lawnt – 03000 850010