Cymorth Digidol

Lleoliad
Llyfrgell Blaenau Ffestiniog
Dyddiad(au)
13/11/2019
Cyswllt

01766 830415
LlBlaenau@gwynedd.llyw.cymru

Disgrifiad

Cymorth cyffredinol digidol.
Sesiwn 30 munud
Cymorth gyda cyfrifiadur, gliniadur, ffôn clyfar, neu dabled.
Archebwch eich lle.