Panel Cymunedol

Pobl o'r gymuned leol yw aelodau'r Panel Cymunedol.

Mae'r Panel Cymunedol yn eistedd ar Banel Troseddwyr Ifanc. Bwriad y panel yw dod i gytundeb gyda'r person ifanc ynglyn â sut maent am

  • wella eu hymddygiad troseddol
  • atal troseddu pellach
  • cyfleu i'r person ifanc y niwed a achosir i'r dioddefwr

Rhaid i aelodau'r panel fod yn oleiaf 21 oed.
Nid oes angen cymwysterau na phrofiad. Eich cymeriad chi fel person yw'r peth pwysicaf.  Rydym yn chwilio am aelodau sydd yn adlewyrchu amrywiaeth yr ardaloedd maent yn byw ynddynt. Dylech fod o gymeriad da er na fydd troseddau yn euch gwahardd. Bydd GCIGM yn rhoi hyfforddiant cychwynnol i chi  a byddwn yn eich cefnogi drwy gynnig hyfforddiant parhaus trwy gydol eich amser yn gwirfoddoli.

Rhaid i chi gytuno i wasanaethu am oleiaf dwy flynedd.

 

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.