Contractau difa pla

Mae contract difa pla yn gytundeb i ddarparu gwasanaeth atal a difa pla i fusnesau a sefydliadau. Bydd swyddog yn monitro'r safle ac yn trin unrhyw bla fel bo'r angen. 

Mae’n bosib teilwra contract i gwrdd ag anghenion unigol, a gellir llunio contract 6 mis neu flwyddyn gyfan.

Mae contract safonol yn cynnwys 4 ymweliad i ddelio â llygod (bach neu fawr), yn ogystal â 4 ailymweliad fel bo’r angen. Gellir ychwanegu at nifer yr ymweliadau ac at y math o blâu yr ydych am eu cynnwys o fewn y contract.

Bydd y pris yn amrywio yn ddibynnol ar faint y safle a’r math o bla yr ydych am eu cynnwys yn y contract. 


Contract difa pla newydd

Y cam cyntaf yw cysylltu â ni er mwyn trefnu asesiad rhad ac am ddim o’r safle. Cysylltwch â ni:

  • ar-leinContract difa pla newydd 
    (y tro cyntaf y byddwch yn cysylltu â ni ar-lein bydd angen i chi greu cyfrif)
  • ffôn: 01766 771000  (08:30 - 17:30, Llun - Gwener)Contract difa pla cyfredol

Os ydych am wneud unrhyw newid i’ch contract difa pla cyfredol, cysylltwch â ni:

  • ar-leinNewid i gontract difa pla 
    (y tro cyntaf y byddwch yn cysylltu â ni ar-lein bydd angen i chi greu cyfrif)
  • ffôn: 01766 771000  (08:30 - 17:30, Llun - Gwener)