Busnes Gwynedd Logo1
      

Cyngor Gwynedd

  • Trethi anomestig
  • Gwybodaeth busnes
  • Talu ar-lein
  • Tendrau
  • Tir ac eiddo

Cais ar-lein am wybodaeth busnes

 

Gweld gwybodaeth am ardal benodol.... 

Beth am dalu eich biliau ar-lein, neu gofrestru i dderbyn eich bil treth drwy
e-bost

Cefnogaeth a chyfleon  tendro gyda Cyngor Gwynedd

 

Unedau / tir diwydiannol ar werth ac ar osod

Newyddion a digwyddiadau
Mwy o wasanaethau…