Unedau / tir / eiddo ar werth ac ar osod

Mae Cyngor Gwynedd yn berchen ar 48 o unedau diwydiannol, lleiniau tir diwydiannol a 2 Canolfan Menter - Intec, Parc Menai, Bangor a Mentec, Bangor.

Mae defnydd mwyafrif o'r unedau yn disgyn o dan dosbarthiadau cynllunio B1 (busnes), B2 (diwydiant cyffredinol) a B8 (ystorfa / dosbarthu).

Ymweliadau gyda apwyntiad yn unig!

 

Ar osod - unedau / tir / eiddo 

 

Mae Gweithgor Glyn Rhonwy yn gwahodd cyflwyniadau gan bartïon â diddordeb mewn datblygu yr hen storfa bomiau yng Nglyn Rhonwy.   

Fel rhan o'r broses hon, mae'n ofynnol i ymgeiswyr gwblhau profforma ar gyfer eu cynllun.  Gwahoddir ymgeiswyr i amlinellu sut mae eu cynigion yn adlewyrchu'r Weledigaeth ar gyfer yr hen storfa bomiau, fel y'i cymeradwywyd gan y Gweithgor.  

 

Am ragor o wybodaeth a manylion cyfeiriwch at y Nodyn Cyngor ar gyfer partïon â diddordeb.

Nodyn Cyngor

Profforma