Siopau Gwynedd

Mae tair Siop Gwynedd wedi eu lleoli yng Ngwynedd ble gallwch dderbyn cymorth wyneb yn wyneb am nifer o faterion.

Pa wasanaethau sydd ar gael?

Gall staff Siop Gwynedd eich helpu gydag ystod eang o ymholiadau gan gynnwys:

 • tocynnau bws
 • bathodynnau glas
 • budd-daliadau
 • treth cyngor
 • ceisiadau cynllunio
 • goriadau RADAR
 • unrhyw faterion gwastraff ac ailgylchu e.e. archebu bin newydd neu adrodd am gasgliad wedi ei fethu
 • unrhyw faterion priffyrdd e.e. twll yn y ffordd neu oleuadau stryd ddim yn gweithio

Pa gyfleusterau sydd ar gael?

 • ystafelloedd cyfweld preifat
 • mynediad at wasanaeth cyfieithu tu hwnt i’r Gymraeg a’r Saesneg
 • cyfrifiaduron hunan-wasanaeth ar gyfer cwsmeriaid gyda mynediad i’r we am ddim
 • ffôn am ddim er mwyn cysylltu gydag adrannau eraill o fewn y Cyngor