Siopau Gwynedd

Mae tair Siop Gwynedd wedi eu lleoli yng Ngwynedd ble gallwch dderbyn cymorth wyneb yn wyneb am nifer o faterion.

  • Siop Gwynedd Caernarfon: Pencadlys Cyngor Gwynedd, Stryd y Castell, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SE 
  • Siop Gwynedd Pwllheli: Swyddfa Ardal Dwyfor, Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AA 
  • Siop Gwynedd Dolgellau: Swyddfa Ardal Meirionnydd, Cae Penarlâg, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2YB  

 

Oriau agor

Wedi cau dros dro oherwydd cyfyngiadau'r coronafeirws

Llun – Gwener (ac eithrio Gŵyliau Banc)

09:30 – 16:00

 

Gwasanaethau sydd ar gael

Ar hyn o bryd, mae help efo’r gwasanaethau yma ar gael yn Siop Gwynedd Caernarfon, Pwllheli a Dolgellau:

  • Treth Cyngor
  • Budd-daliadau
  • Bathodyn glas
  • Digartrefedd

Os yw eich ymholiad ynghylch unrhywbeth arall, cysylltwch â ni drwy

 

Apwyntiadau

RHAID gwneud apwyntiad er mwyn cael mynediad i Siop Gwynedd. Bydd rhaid gwisgo gorchudd wyneb yn ystod yr apwyntiad (os nag ydych wedi eich eithrio am reswm meddygol)  

Trefnwch apwyntiad drwy:

  • lenwi ein ffurflen Apwyntiad Siop Gwynedd gan ddarparu gymaint o wybodaeth â phosib am eich ymholiad
  • ffonio: 01766 771000

Darllenwch Delerau ac amodau Apwyntiad Siop Gwynedd cyn trefnu apwyntiad.

Peidiwch â mynychu’r apwyntiad os oes gennych unrhyw symptomau Covid-19 yn ystod y 10 diwrnod cyn eich apwyntiad, neu wedi bod mewn cysylltiad efo unrhyw berson sydd efo symptomau Covid-19 yn ystod yr 14 diwrnod cyn eich apwyntiad. 

Os nad ydych yn gallu dod i’r apwyntiad am unrhyw reswm, cysylltwch â ni mor fuan â phosib er mwyn i ni gynnig yr apwyntiad i rhywun arall, drwy e-bostio fynghyfrif@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01766 771000.