Cronfa Bensiwn Gwynedd

Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn rhan o’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ac fe’i gweinyddir gan Gyngor Gwynedd.

Yn unol â Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2018, mae’r Datganiad o’r Cyfrifon 2018/19 ar gyfer Cyngor Gwynedd wedi ei gymeradwyo gan y Swyddog Cyllidol Cyfrifol erbyn 15fed o Fehefin, cyn yr archwiliad.

Rhybudd am Hawliadau Cyhoeddus

 

Archif: