Etholiad Cyngor Gwynedd 2022

Cynhaliwyd etholiad ar 5 Mai 2022.

Canlyniadau Etholiad Cyngor Gwynedd 2022

 

Mwy o wybodaeth

Datganiad am y personau a enwebwyd

Rhybudd Etholiad Cyngor Gwynedd

Rhybudd Pleidlais

 

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch etholiad@gwynedd.llyw.cymru