Cysylltu mewn argyfwng

Ffoniwch ni 24 awr y dydd ar

01766 771000

neu

Mewn argyfwng y tu allan i oriau gwaith arferol gallwch hefyd gysylltu â:

 • Priffyrdd a Bwrdeistrefol:  
  • Arfon: 01286 677 067
  • Dwyfor: 01766 810 382   
  • Meirionnydd: 01341 422 592
 • Carthffosydd Cyhoeddus: Dŵr Cymru: 0800 085 3968 
 • Adra  0300 123 8084
 • Poeni am blentyn, neu berson, sy'n cael ei gam-drin: 01766 772577
 • Gwasanaethau Cymdeithasol, Digartrefedd a Tai Lesu Sector Preifat: 01248 353551