Bin / Bocs heb ei wagio

Os na chafodd eich bin/bocs ei wagio ar eich diwrnod casglu rhowch wybod i ni.


Ond, cyn i chi gysylltu, gwnewch yn siwr:

  • eich bod yn gwirio'r: Rhestr problemau casglu rydym yn ymwybodol ohonynt.
  • bod y bin/bocs wedi ei roi allan ar yr amser/diwrnod cywir. Cofiwch ein bod yn casglu rhwng 6am a 6pm.

    Rhowch eich côd post yn y blwch isod i weld eich dyddiad casglu:

  • nad oedd eitemau anaddas yn y bin/bocs. A oedd sticer ar y bin/bocs yn egluro pam na chafodd ei gasglu?

Rhoi gwybod am focs/ bin heb ei wagio

(Rhaid creu cyfrif os nad oes ganddoch chi un yn barod)

Gallwch hefyd gysylltu drwy ffonio 01766 771000.