Bin / Bocs heb ei wagio

Problemau casglu dydd Mercher, 1 Gorffennaf
Rydym yn ymddiheuro nad oedd yn bosib casglu yn yr ardaloedd isod dydd Mercher. Gadewch y biniau allan a byddwn yn gwneud ein gorau i'w casglu dydd Sadwrn, 4 Gorffennaf.

Bethel: Stryd Bellaf, Stryd Ganol, Cefn Cremlyn

Felinheli: Sea View Terrace, Llanddwyn View, Agusta Place, Menai Street, Porth y Llechen, Llanfair Hall, Plas Menai

Close

 

Os na chafodd eich bin/bocs ei wagio ar eich diwrnod casglu rhowch wybod i ni.

Ond, cyn i chi gysylltu, gwnewch yn siwr:

  • bod y bin/bocs wedi ei roi allan ar yr amser/diwrnod cywir. Cofiwch ein bod yn casglu rhwng 6am a 6pm.

    Rhowch eich côd post yn y blwch isod i weld eich dyddiad casglu:

 

  • nad oedd eitemau anaddas yn y bin/bocs. A oedd sticer ar y bin/bocs yn egluro pam na chafodd ei gasglu?

Rhoi gwybod am focs/ bin heb ei wagio

(Rhaid creu cyfrif os nad oes ganddoch chi un yn barod)

Gallwch hefyd gysylltu drwy ffonio 01766 771000.