Canolfannau ailgylchu

RHAID ARCHEBU SLOT amser er mwyn mynd i ganolfan ailgylchu. Os na fyddwch wedi archebu slot, ni fydd yn bosib cael mynediad i ganolfan.

 

Archebu slot canolfan ailgylchu

Gweld telerau ac amodau

 

I sicrhau diogelwch pawb gofynnwn i chi dalu sylw i’r isod:

  • Mae’r canolfannau ailgylchu at ddefnydd trigolion Gwynedd yn unig.
  • Peidiwch â mynd i’r canolfannau os oes gennych chi, neu unrhyw un yn eich cartref, symptomau Covid-19, neu os ydych yn ynysu oherwydd cyflwr iechyd.
  • Mae FANIAU angen gwneud cais am DRWYDDED FAN canolfan ailgylchu cyn archebu slot. Rhagor o wybodaeth a gwneud cais am drwydded fan.

  • Mae CEIR a THRELARS dim mwy na 2.4m x 1.2m (8’ x 4’), yn cael mynd i’r Canolfannau. DIM trelars mwy na hynny.

  • Dim ond gwastraff cartref fydd yn cael ei dderbyn yn y canolfannau. Dim gwastraff masnachol na gwastraff busnes.

  • Er eich bod yn archebu slot, mae’n bosib bydd ciwiau ar adegau. Rydym yn gofyn i bobl fod yn amyneddgar ac yn barchus wrth y staff fydd yn trio eu gorau i gael pawb drwy’r ganolfan mor ddiogel a chyn gynted ag sy’n bosib.
  • Os oes gennych nifer o eitemau, gwnewch yn siwr eich bod yn cyrraedd mewn da bryd. Rhaid dadlwytho eich cerbyd cyn diwedd y slot amser, neu mae’n bosib y bydd staff y ganolfan ailgylchu yn gofyn i chi adael
  • Gweld telerau ac amodau llawn.

 

Canslo slot

Os ydych angen canslo y slot, plîs rhowch wybod mor fuan â phosib er mwyn i ni gynnig y slot i rhywun arall. Er mwyn canslo, gyrrwch e-bost i: fynghyfrif@gwynedd.llyw.cymru

Neu cliciwch ar y linc ‘Sgwrs fyw’ (linc ar y dudalen yma pan mae’r gwasanaeth ar gael) neu ffoniwch 01766 771000 i ganslo.

 

Lleoliad ac amser agor

Stad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BD (map)

Oriau agor - (Rhaid archebu slot o flaen llaw)
Llun i Sadwrn   9am-4pm

Stad Ddiwydiannol y Bala, Y Bala LL23 7NL (map)

Oriau agor - (Rhaid archebu slot o flaen llaw)
Llun, Gwener a Sadwrn yn unig.  9am-4pm

Stad Ddiwydiannol Llandygai, Bangor LL57 4YH (map)


Oriau agor -
(Rhaid archebu slot o flaen llaw)
Llun i Sadwrn   9am-4pm

Rhiwbryfdir, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3LU (map)

Oriau agor - (Rhaid archebu slot o flaen llaw)
Llun, Gwener a Sadwrn yn unig.  9am-4pm

Ffordd y Bala, Dolgellau, LL40 2YF (map)

Oriau agor - (Rhaid archebu slot o flaen llaw)
Llun i Sadwrn   9am-4pm

Safle Ffridd Rasus, Harlech LL46 2UW (map)

Oriau agor - (Rhaid archebu slot o flaen llaw)
Llun i Sadwrn   9am-4pm

Stad Ddiwydiannol Glan y Don, Pwllheli, LL53 6YT (map)

Oriau agor - (Rhaid archebu slot o flaen llaw)
Llun i Sadwrn   9am-4pm

Rhwngddwyryd, Garndolbenmaen LL51 9PJ (map)

Oriau agor - (Rhaid archebu slot o flaen llaw)
Llun i Sadwrn   9am-4pm

Ddim yn gwybod lle mae'r ganolfan agosaf i chi? Ewch i Lle dwi'n byw i weld.

 

 

Gwybodaeth bellach

 

Cysylltu â ni