Cŵn coll

Os yw eich ci ar goll:

 1. cysylltwch â ni. Rydym yn cadw cofnod o gŵn coll a gallwn roi gwybod i chi os bydd un o’r Wardeiniaid Cŵn yn dod o hyd iddo.
         ar-lein: Rhoi gwybod am gi sydd ar goll
         ffôn: 01766 771000  (08:30 - 17:30, Llun - Gwener)
 2. cysylltwch â'r filfeddygfa leol rhag ofn fod rhywun wedi dod o hyd i'r ci
 3. os oes microsglodyn ar eich ci, rhowch wybod i’r cwmni sydd wedi ei gofrestru
 4. edrychwch ar wefannau cŵn fel www.doglost.co.uk
 5. os ydych yn credu bod rhywun wedi dwyn eich ci, cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu 0300 330 0101
 6. os yw’r ci wedi ei yswirio, rhowch wybod i’r cwmni yswiriant.


Cael eich ci yn ôl

Os yw eich ci wedi ei anfon i genel, cysylltwch â'r cenel cyn mynd yno i'w gasglu. 

 • Cenelau Hengwrt, Dolgellau - 01341 422597
  Llun – Gwener (09:00 - 11:00;  a 17:30 - 18:00); Sadwrn (09:00 - 11:00)

Ffioedd

 • O 1 Awst 2016 ymlaen, mae’n rhaid i berchnogion dalu ddirwy safonol o £73.00
  + £9 y dydd
  + ffi ychwanegol o £15 os yw'r ci'n cael ei gasglu y tu allan i oriau swyddfa arferol, Llun - Gwener, 08:30 - 16:00

Ni fydd y ci'n cael ei ryddhau nes bydd y ffioedd a chostau eraill fel ffioedd milfeddyg wedi'u talu’n llawn.

Os na fydd perchennog yn hawlio'r ci o fewn 7 diwrnod byddwn yn ymdrechu i'w ail-gartrefu - drwy elusen leol fel arfer.  Os nad yw hyn yn bosibl, gellid ei ddinistrio.