Cŵn strae

Os dewch o hyd i gi strae rhwng 08:30 - 16:00, Llun - Gwener cysylltwch â ni: 

Bydd un o’n wardeiniaid yn casglu’r ci. Os na fydd y swyddog yn gallu adnabod y perchennog a chysylltu ag ef, bydd y ci'n mynd i Cenelau Hengwrt, Dolgellau.


Allan o oriau

Os ydych yn dod o hyd i gi strae y tu allan i oriau swyddfa’r Cyngor, cadwch y ci'n saff tan y diwrnod gwaith nesaf neu ewch â'r ci (ar eich cost eich hun) i Cenelau Hengwrt, Dolgellau

Mae'r gwasanaeth allan o oriau ar gael rhwng 18:00 a 22:00, Dydd Llun - Gwener, a rhwng 09:00 a 21:00 ar benwythnosau.

(cysylltwch â nw o flaen llaw).


Cael eich ci yn ôl o genel

Os yw eich ci wedi cael ei anfon i genel, cysylltwch â'r cenel cyn mynd yno i'w gasglu.

  • Cenelau Hengwrt, Dolgellau - 01341 422597 
    Llun – Gwener (09:00 - 11:00;  a 17:30 - 18:00); Sadwrn (09:00 - 11:00)


Ffioedd rhyddhau

  • O 1 Awst 2016 ymlaen, mae’n rhaid i berchnogion dalu ddirwy safonol o £73.00
    + £9 y dydd
    + ffi ychwanegol o £15 os yw'r ci'n cael ei gasglu y tu allan i oriau swyddfa arferol, Llun - Gwener, 08:30 - 16:00

Ni fydd y ci'n cael ei ryddhau nes bydd y ffioedd a chostau eraill fel ffioedd milfeddyg wedi'u talu’n llawn.

Os na fydd perchennog yn hawlio'r ci o fewn 7 diwrnod byddwn yn ymdrechu i'w ail-gartrefu - drwy elusen leol fel arfer.  Os nad yw hyn yn bosibl, gellid ei ddinistrio.