Cymorth Costau Byw

Mae'n bosib bod mwy o help ar gael nag ydych chi’n ei feddwl. Cofiwch..

 

Dyma fanylion am y gefnogaeth sydd ar gael i chi:

Bil a chyfrifianell

Help efo biliau cartref

Gwybodaeth am yr help sydd ar gael i dalu biliau trydan, nwy, treth, ffôn, dŵr ac ati
Help efo biliau cartref
llunbwyd250

Help i gael bwyd

Manylion banciau bwyd, pantris bwyd a cinio ysgol am ddim
Help i gael bwyd
cadwyngynnes250

Cadw'n gynnes

Help i gadw eich cartref yn gynnes, a llefydd i fynd i gadw'n gynnes
Cadw'n gynnes
cyfrifianell250

Arian a dyled

Gweld y pa gyngor a chefnogaeth sydd ar gael.
Arian a dyled
budddaliadau250

Budd-daliadau a grantiau

Gwnewch yn siwr eich bod yn hawlio pob taliad costau byw sy'n ddyledus i chi
Budd-daliadau a grantiau
collicartref250jpg

Poeni am golli eich cartref

Beth i'w wneud os yn cael trafferth talu eich rhent, neu’n poeni am golli eich cartref.

Poeni am golli eich cartref

ysgol250

Help efo costau ysgol ac addysg

Grant gwisg ysgol, cinio ysgol am ddim, teithio i'r ysgol a mwy
Costau addysg ac ysgol
babi250

Babanod a phlant bach

Help efo costau gofal plant, talebau clytiau a llefrith
Babanod a phlant bach
slipars250

Poeni, iechyd, a iechyd meddwl

Gwybodaeth i'ch helpu os ydi eich sefyllfa yn effeithio ar eich iechyd
Iechyd a iechyd meddwl
bws250

Tocynnau teithio

Tocynnau bws a thrên i bobl dros 60, tocyn teithio ieuenctid a llawer mwy.
Tocynnau teithio
galar250

Galar a chostau angladd

Cefnogaeth ariannol gyda chostau angladd, taliad cefnogaeth galaru a mwy.
Galar a chostau angladd
laptop250

Cefnogaeth bellach a hybiau cymunedol

Ewch draw i un o'r hybiau cymunedol i gael sgwrs, cyngor, cymorth a chefnogaeth
Cysylltu â ni