Dweud eich dweud

Mae rhoi pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydym yn ei wneud yn flaenoriaeth i Gyngor Gwynedd.

Rydym felly’n awyddus i bobl y sir gael y cyfle i siapio gwasanaethau a blaenoriaethau lleol yn eu hardal.

 

Icon - Sgwrs

Ymgynghoriadau ac arolygon - rhoi eich barn

Rydym eisiau clywed eich barn chi am bynciau amrywiol...
Ymgynghoriadau byw - Rhoi eich barn
icon-ty

Panel Trigolion Gwynedd

Awydd cyfle rheolaidd i ddweud eich dweud am wasanaethau lleol? Ymunwch â'n panel trigolion.
Gweld mwy am banel trigolion Gwynedd

 

Icon - Beic

Canlyniadau Ymgynghoriadau

Dyma ddywedoch chi, a dyma wnaethom ni...... 
Gweld canlyniadau ymgynghoriadau diweddar