Ystafelloedd seremoni

Mae'n bosib cynnal seremoni sifil yn un o 4 ystafell seremoni yn swyddfeydd cofrestru Gwynedd, sef: 

  • Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon
  • Ystafell y Cadeirydd, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon

 

  • Y Lolfa, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon
  • Ystafell Seremoniau Dolgellau, Swyddfa Ardal Meirionnydd, Dolgellau

Ystafell seremoni dolgellau

  • Ystafell Seremoniau Pwllheli, Swyddfa Ardal Dwyfor, Pwllheli

Am ragor o wybodaeth neu i drefnu seremoni yn unrhyw un o ystafelloedd seremoni Gwynedd: ffoniwch 01766 771000