Gwybodaeth ar gyfer trefnwyr digwyddiadau

Rydym yn awyddus i gydweithio gyda threfnwyr digwyddiadau yn y meysydd marchnata, materion ymarferol a rheolaethol sy’n ymwneud â chynnal digwyddiadau yn y Sir.

Cofrestru eich digwyddiad

Os ydych yn trefnu digwyddiad ble mae disgwyl mwy na 500 o bobl fynychu, rydym yn eich annog yn gryf i gofrestru’r eich digwyddiad gyda Grŵp Iechyd a Diogelwch Gwynedd (SAG). Gallwch wneud hyn drwy gwblhau’r ffurflen gofrestru isod:

Lawrlwythwch y ffurflen isod a'i e-bostio at: digwyddiadau@gwynedd.llyw.cymru

Ffurflen Cofrestru Digwyddiad

Dogfennau defnyddiol

Mae’r maes trefnu digwyddiadau yn cael ei ddylanwadu’n fawr gan wahanol ddeddfau a rheolaethau. Er mwyn eich cynorthwyo, rydym wedi paratoi cyfeirlyfr rhyngweithiol. Gall Y Llyfr Piws sy’n cael ei ddarparu gan y Fforwm Digwyddiadau Prydeinig hefyd fod yn fuddiol i chi:  

Ymwelwch â gwefan twristiaeth swyddogol Eryri i chwilio am wyliau, digwyddiad neu ymweliad dydd:

Eryri: Mynyddoedd a Môr