Morwrol

Cofrestru a lansio cwch pŵer / jet-sgi

Rhaid i bob cwch pŵer a jet-sgi sy’n cael ei lansio yng Ngwynedd fod:

 1. wedi cofrestru gyda Chyngor Gwynedd
 2. gyda thrwydded lansio (flynyddol neu ddyddiol) gyfredol.

Mae’r drwydded flynyddol yn rhedeg o 1 Ebrill i 31 Mawrth bob blwyddyn.

Cofrestru a lansio cwch pŵer / jet-sgi

(Rhaid creu cyfrif os nad oes ganddoch chi un yn barod.)

Gweld telerau ac amodau

 

Pris 2022/23

 • Cofrestru a trwydded lansio blynyddol:  £150
 • Cofrestru yn unig: £50

 

Cwestiynau Cyffredin

Rhaid i bob cwch pŵer a jet-sgi sy’n cael ei lansio yng Ngwynedd fod wedi cofrestru gyda Chyngor Gwynedd.

Os ydi peiriant eich cwch yn llai na 10 HP bydd dal angen ei chofrestru. Bydd rhaid cofrestru cwch gyda pheiriant llai na 10HP yn y safle lansio neu yn y Swyddfa Harbwr, gyda'r cwch ar gael i'w archwilio.

Bydd angen i chi drefnu i gasglu eich rhif cofrestru/ trwydded lansio o un o Swyddfeydd Harbwr Gwynedd.  Pan yn archebu ar-lein bydd opsiwn i chi ddewis o pa swyddfa ydych chi am eu casglu.

Pan ydych yn mynd i’w casglu bydd angen i chi fynd â’r e-bost cadarnhau efo chdi, neu eich rhif archebu.

Mae’r drwydded lansio dyddiol (£20) yn eich galluogi i lansio eich cwch/jet-sgi o lanfeydd Gwynedd am un diwrnod yn unig (eithrio Harbwr Pwllheli). Rhaid i’r cwch/jet-sgi fod wedi ei chofrestru yng Ngwynedd cyn y gallwch brynu trwydded ddyddiol.

Y ffordd hawsaf i gofrestru a phrynu y trwydded lansio yw i wneud hynny ar-lein.

Mae hefyd yn bosib eu prynu o Swyddfeydd Harbwr Gwynedd drwy'r flwyddyn, ac o draeth Abersoch a Morfa Bychan rhwng 1 Ebrill a 30 Medi (arian parod yn unig).

Bydd angen i chi gofrestru y cwch/jet-sgi newydd.

Os oes gennych drwydded lansio flynyddol bydd yn bosib trosglwyddo hon i'r cwch/jet-sgi newydd. Byddwn angen cadarnhad o enw a chyfeiriad post llawn y perchennog newydd cyn y gallwn gyflwyno trwydded newydd. Bydd ffi o £45 yn daladwy i Cyngor Gwynedd.

Am fanylion pellach ffoniwch y Swyddfa Forwrol ar 01758 704066. 

Os yw eich trwyddedau yn cael eu colli neu eu difrodi cysylltwch â ni ar 01758 704066 neu drwy e-bostio: morwrol@gwynedd.llyw.cymru

Os oes gennych unrhyw ymholiad am gofrestru neu lansio cwch yng Ngwynedd, cysylltwch â ni:

Mae hefyd yn bosib y gallwch ddod o hyd i ateb eich cwestiwn yn:Angorfeydd / Harbyrau Gwynedd

Gweld rhestr Rhybuddion Morwrol Lleol cyfredol

Mae sawl harbwr ac angorfa yng Ngwynedd:

Cysylltwch efo'r Swyddfa Harbwr berthnasol os oes gennych unrhyw ymholiad:

 • Swyddfa Harbwr Porthmadog
  Y Cei, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9LU
  Ffôn: 01766 512927
 • Swyddfa Harbwr Abermaw
  Y Cei, Abermaw, Gwynedd, LL42 1HB
  Ffôn: 01341 280671
 • Swyddfa Harbwr Aberdyfi
  Y Cei, Aberdyfi, Gwynedd, LL35 0EB
  Ffôn: 01654 767626
 • Hafan Pwllheli
  Glan Don, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5YT
  Ffôn: 01758 701219
  www.hafanpwllheli.co.uk
 • Prif Swyddog Traeth Ardal Abersoch / Pwllheli
  Ffôn: 07831 216043
 • Prif Swyddog Traeth Ardal Morfa Bychan / Porthmadog
  Ffôn: 07702 719023