Parc Gwledig Padarn

Dewch am dro i fwynhau 800 acer o barc gyda golygfeydd trawiadol ar draws Llyn Padarn, Castell Dolbadarn ac Eryri. 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

 

Lleoliad 

Ysbyty'r Chwarel
Llanberis
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4TY  

Ffôn: (01286) 870892

Oriau agor

Mae'r parc ar agor yn ddyddiol drwy'r flwyddyn.

 

 

 

 

Beth sydd yma?

 • Ysbyty'r Chwarel - amgueddfa sy'n adlewyrchu bywyd yn yr ysbyty yn y 19 Ganrif 
 • Rheilffordd Llyn Padarn
 • Amgueddfa Lechi Genedlaethol
 • Cwrs rhaffau ac ysgolion - cwrs antur i blant ac oedolion
 • Canolfan chwaraeon dŵr Padarn
 • Canolfan Deifio Vivian Cychod Padarn
 • Llwybrau Cerdded (taith 8km o amgylch y llyn a llwybrau eraill llai)
 • Gwarchodfa Natur Leol a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Coed Dinorwig
 • Llyn Padarn-safle enwog a cartref y Torgoch - salvelinus aplinus
 • Lon Las Peris-Llwybr Beicio teulu
 • Henebion Hanesyddol Rhestriedig Chwarel Vivien
 • Pontwn Lansio cychod rhwyfo/ceufadau/hwylio 

Siopau / gweithdai

 • Crochenwaith Padarn
 • Crefft Elidir
 • Fframia
 • Odyn Copr 

Parcio


Cysylltu â ni: 

Ffôn: (01286) 870892

E-bostparcgwledigpadarn@gwynedd.llyw.cymru

Gwefan: Ymweld ag Eryri