Adroddiad blynyddol: Cwynion Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae'r Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd ac Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol ar y weithdrefn sylwadau a chwynion ac yn ei gyflwyno i'r Pwyllgor Craffu Gofal er mwyn monitro sut rydym yn delio â chwynion a dderbynnir gan ddefnyddwyr gwasanaeth a'u cynrychiolwyr.

Gweld Adroddiad Blynyddol Cwynion Gwasanaethau Cymdeithasol 2022-23

Mwy o wybodaeth am drefn gwynion Gwasanaethau Cymdeithasol Gwynedd