CT

Dechrau'n Deg

Tîm o Amgylch y Teulu

 

Gwasanaethau i gefnogi teuluoedd

Gall rhai teuluoedd wynebu trafferthion ar adegau ac mae nifer o wasanaethau yn cefnogi teuluoedd drwy’r cyfnodau anodd yma.

Os ydych yn teimlo bod eich teulu angen help neu gefnogaeth, gallwch ofyn yn uniongyrchol am y gwasanaeth. 

 

Ffurflen Gyfeirio

Os ydych yn weithiwr, ac yn poeni am deulu, gallwch gyfeirio teuluoedd atom:

Ffurflen Cyfeirio

Bydd y ffurflen yn cael ei defnyddio ar gyfer cyfeiriadau diogelu statudol a chyfeiriadau am wasanaethau cymorth cynnar a chefnogi teulu (drwy raglenni megis Teuluoedd yn Gyntaf).

 

Cysylltu â ni

Os ydych yn meddwl eich bod angen help, cysylltwch â ni. Gallwn ddweud wrthych a ydych yn gymwys am wasanaeth a chefnogaeth.

Ffôn: 01758 704455 (9:00 - 17:00, Llun - Gwener)
Ffôn y tu allan i oriau: 01248 353 551 (unrhyw amser arall ac ar Ŵyliau'r Banc)
E-bost: cyfeiriadauplant@gwynedd.llyw.cymru