Amserlenni bws - Drafft

Ar y dudalen hon gallwch weld amserlenni gwasanaethau bysus lleol yng Ngwynedd.

  Taflen wybodaeth  

  Chwiliwr arhosfan Bws Traveline Cymru  

  Map o rwydwaith bysus Gwynedd

  Manylion cysylltu os oeddech yn anhapus a gwasanaeth

 

Amserlen Bws
Rhif Bws Gwasanaeth  Gwasanaeth Dydd SulDarparwr Gwasanaeth Newidiadau i'r Gwasanaeth
 12  Caernarfon - Pwllheli Caernarfon - Pwllheli  Clynnog a Trefor/ Berwyn   Amserlen newydd o 23 Mawrth 2016
 1B Blaenau Ffestiniog - Porthmadog  Caernarfon- Blaenau Ffestiniog - Abermaw   National Express  
 1N / 1C Caernarfon - Penygroes -Nantlle - Talsarn    Arriva National Express fydd yn darparu'r gwasanaeth o 30 Mawrth 2016 
 3 Pwllheli - Cricieth - Porthmadog     Arriva  
6/ 6A   Mynydd Llandygai  - Bethesda - Bangor