Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig (TRO) yw'r ddogfen gyfreithiol statudol sy'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio neu wahardd symud traffig ar y briffordd.

Mae'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio cyflymder, pwysau, symudiadau ac arferion parcio cerbydau, yn ogystal â rheoleiddio symudiadau cerddwyr.

Gwybodaeth o ran Gorchmynion Rheoleiddio Traffig sy'n cael eu prosesu ar hyn o bryd:-

tabl1
Disgrifiad o'r Gorchymyn /Dyddiad cychwyn yr ymgynghoriDyddiad cau'r ymgynghori

Gwahardd a chyfyngu aros a mannau parcio ar y stryd (ardal Dwyfor, rhif 3) 2020 - CAT-3565GT

15/01/2020 26/02/2020
Gwahardd a chyfyngu aros a mannau parcio ar y stryd (ardal Meirionnydd, rhif 3) 2020 - CAT-3550GT 16/01/2020 27/02/2020
Gwaharddiad stopio ac eithrio tacsis (Rhodfa'r Môr, Abermaw) 2020 - CAT-3601GT 20/01/2020 05/03/2020
Ffordd dosbarth 1 A4086 Llanrug - Cyfyngiad cyflymder 40M.Y.A. 2020 - CAT-3591GT 29/01/2020 28/02/2020
FGwahardd a chyfyngu aros a mannau parcio ar y stryd (Gorchymyn cyd-grynhoi 2007) Gorchymyn amrywio (Ardal Arfon rhif 12) 2020 - CAT3613GT 12/02/2020 13/03/2020
Ffordd dosbarth 111 a Ffordd di-ddosbarth Ffordd Rufeinig Abergwyngregyn (cyfyngiad pwysau) 2020 - CAT-3608GT 12/02/2020 13/03/2020

Os ydych yn dymuno gwrthwynebu unrhyw un or gorchmynion uchod, dylid anfon eich gwrthwynebiad yn ysgrifenedig, gan nodi eich rhesymau dros wneud hynny at y cyfeiriad: 

Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad
Cyngor Gwynedd
Stryd Shirehall
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Neu gallwch anfon eich gwrthwynebiad ymlaen drwy e-bost i:

Trafnidiaeth@gwynedd.llyw.cymru