Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig (TRO) yw'r ddogfen gyfreithiol statudol sy'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio neu wahardd symud traffig ar y briffordd.

Mae'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio cyflymder, pwysau, symudiadau ac arferion parcio cerbydau, yn ogystal â rheoleiddio symudiadau cerddwyr.

Gwybodaeth o ran Gorchmynion Rheoleiddio Traffig sy'n cael eu prosesu ar hyn o bryd:-


Os ydych yn dymuno gwrthwynebu unrhyw un or gorchmynion uchod, dylid anfon eich gwrthwynebiad yn ysgrifenedig, gan nodi eich rhesymau dros wneud hynny at y cyfeiriad: 
tabl1
Disgrifiad o'r Gorchymyn /Dyddiad cychwyn yr ymgynghoriDyddiad cau'r ymgynghori
Gwahardd a chyfyngu aros a mannau parcio ar y stryd (ardal Meirionnydd, rhif 4) 2020 - CAT-3619GT 05/03/2020 06/04/2020
Cyfyngiad cyflymder 20M.Y.A. Abermaw a Dolgellau 2020 - CAT-3616GT  12/03/2020 14/04/2020
Cyfyngiad cyflymder 40M.Y.A. Llanrug 2020 - CAT-3591GT 18/03/2020 29/04/2020


Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad
Cyngor Gwynedd
Stryd Shirehall
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Neu gallwch anfon eich gwrthwynebiad ymlaen drwy e-bost i:

Trafnidiaeth@gwynedd.llyw.cymru