Meysydd parcio

Gweld rhestr meysydd parcio a ffioedd Gwynedd 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Cysylltu â ni

I roi gwybod am broblem neu gyflwyno ymholiad am un o feysydd parcio'r Cyngor dilynwch y cyswllt isod.

Ymholiad / cwyn meysydd parcio  

 

Neu mae'n bosib eich bod am gysylltu â ni am: