Tai fforddiadwy

Tai Teg
      

Mae Tai Teg yn rhoi gwybodaeth a chefnogaeth am gynlluniau Tai Fforddiadwy yng Ngwynedd ar ran Cyngor Gwynedd.

Mae'r cynllun hwn yn rhoi’r holl wybodaeth rydych ei angen am gynlluniau posib sydd ar gael a’r meini prawf sydd rhaid eu cyrraedd er mwyn i chi gael eich cymeradwyo a’ch rhoi ar y gofrestr.

 

Cynlluniau sydd ar gael:

  • Rhent Canolraddol
  • Rhan Ecwiti
  • Rhan Berchnogaeth
  • Hunan adeiladu A106
  • Prynu Cartref
  • Eiddo Adran 106 ar Ddisgownt
  • Rhentu i'w Brynu

Mwy o wybodaeth am y cynlluniau hyn

 

Cysylltu â ni

I drafod unrhyw gynllun, y broses gofrestru neu eich cais, cysylltwch â ni:

Ffôn: 0345 601 5605
E-bost: info@taiteg.org.uk

Ymwelwch â'r wefan ar gyfer chwilio am eiddo, newyddion a mwy.