Swydd Ddisgrifiad Athrawon -Templad Newydd

Bydd angen lawrlwytho'r ffurflen gais gywir a'i hanfon i'r cyfeiriad sydd yn ymddangos yn yr hysbyseb.

  • Swydd Ddisgrifiad Athrawon Cynradd
  • Swydd Ddisgrifiad Athrawon Uwchradd
  • Swydd Ddisgrifiad Dirpwy
  • Swydd Ddisgrifiad Pennaeth