Swyddi Athrawon

Swyddi dysgu gwag yn ysgolion Gwynedd ar hyn o bryd:

 

Swydd: Pennaeth, Ysgol Gwaun Gyfni
Dyddiad cau: 08.06.16
 Manylion Person a gwybodaeth bellach

 

Swydd: Athro/ Athrawes CA2, Ysgol Llanllechid
Dyddiad cau: 12.06.16
Manylion swydd a gwybodaeth bellach

  

Swydd: Athro/ Athrawes (2 swydd), Ysgol Llanrug
Dyddiad cau:14.06.16
Manylion swydd a gwybodaeth bellach