Swyddi Cymorthyddion

Swyddi cymorthyddion gwag yn ysgolion Gwynedd ar hyn o bryd:

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu, Ysgol Botwnnog
Dyddiad cau: 16.06.16
Manylion swydd a gwybodaeth bellach

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu ADY Lefel 2, Ysgol Beuno Sant
Dyddiad cau: 18.05.16
Manylion swydd a gwybodaeth bellach