Rhew ac eira

Cysylltu mewn argyfwng

Ffoniwch ni 24 awr y dydd ar 

01766 771000

neu ewch i'r dudalen Cysylltu mewn argyfwng am ragor o rifau cyswllt.


Y diweddaraf

Yn ystod cyfnod o dywydd garw difrifol bydd gwybodaeth am wasanaethau a chyflwr y ffyrdd ar gael ar gyfrif Facebook Cyngor Gwynedd.
(Nid oes angen cyfrif Facebook er mwyn gweld yr wybodaeth).

 

Lonydd a phriffyrdd

Gwybodaeth am lwybrau graeanu Gwynedd

I roi gwybod am broblem ar y ffordd oherwydd rhew neu eira ar y ffordd cysylltwch â ni:

Cysylltu â ni ar-lein - rhew neu eiraGwybodaeth teithio


Biniau halen

Gwybodaeth biniau halen


Biniau ac ailgylchu

Rhowch eich biniau allan fel arfer yn ystod tywydd garw. Byddwn yn gwneud ein gorau i'w casglu. Mwy o wybodaeth biniau ac ailgylchu

 

Ysgolion

Rhestr o ysgolion sydd wedi cau

 

Llyfrgelloedd

Rhestr o lyfrgelloedd sydd wedi cau