XXXX

ANGEN RHOI CRYNODEB O BETH YW'R ARGYFWNG YMA...


Cysylltu â ni mewn argyfwng

Ffoniwch ni 24 awr y dydd ar

01766 771 000

neu ewch i’r dudalen Cysylltu mewn argyfwng am ragor o rifau cyswllt.

 

Y diweddaraf 

 

Gwasanaethau’r Cyngor


Ysgolion

Rhestr o ysgolion sydd wedi cau


Llyfrgelloedd

Rhestr o lyfrgelloedd sydd wedi cau


RHESTRU UNRHYW WYBODAETH PENODOL AM WASANAETHAU ERAILL, E.E. GWASTRAFF AC AILGYLCHU, GWASANAETH COFRESTRU MARWOLAETHAU, GWASANAETHAU CYMDEITHASOL...

 

Rhagor o wybodaeth

Cyfoeth Naturiol Cymru

Heddlu Gogledd Cymru

Traffig Cymru

Traveline Cymru (cludiant cyhoeddus)

Dŵr Cymru

GIG

BBC Cymru

Dogfen Llyfrgelloedd Cymraeg