Celfyddydau Cymunedol

Mae Uned Celfyddydau Cymunedol Gwynedd yn cynnal cyfres o gynlluniau blynyddol sy’n cefnogi pobl gael mynediad at, mwynhau a phrofi’r celfyddydau, a hynny er lles unigolion, cymdeithas, yr economi a chymuned.

Bob blwyddyn mae Uned Celfyddydau Cymunedol Gwynedd yn cynnal rhaglen o wahanol weithgareddau a phrosiectau ar draws y sir. O weithdai i arddangosfeydd, cyrsiau i grantiau a gwyliau i gynlluniau creadigol, rydym am i bawb fwynhau'r celfyddydau.

Mae grantiau ar gael i gefnogi gweithgarwch celfyddydol. Gallwn hefyd gefnogi perfformiadau proffesiynol yn y gymuned drwy raglen Noson Allan a Noson Allan Fach, mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru

Mwy o fanylion am gronfeydd ariannol

 

Mwy o wybodaeth...

Cynlluniau 2019-2020

Am newyddion, cyfleoedd, digwyddiadau, manylion artistiaid a mudiadau celfyddydol Gwynedd ymwelwch â Gwynedd Greadigol, neu dilynwch ni ar Trydar a Facebook. 

 

Cysylltu â ni

Cysylltwch â’r Swyddog Datblygu Celfyddydau Cymunedol ar:
y ffôn: 01286 679721 
e-bost: celf@gwynedd.llyw.cymru