Iechyd a llesiant

Dyma wybodaeth am gefnogaeth sydd ar gael yn ymwneud â Iechyd a Llesiant

 

Cymorth Costau Byw

Cymorth costau byw

Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Blychau post ymwelwyr iechyd canolog

Arfon (Ardal Bethesda ac Caernarfon) 03000851638 - BCU.HVArfon@wales.nhs.uk

Bryn Beryl (Ardal Dwyfor) 03000 843141/142 - BCU.HVDwyfor@wales.nhs.uk

Blaenau Ffestiniog (Ardal Meirionnydd) 03000853489 - BCU.HVMeirionnydd@wales.nhs.uk

 

Hybiau nyrsio ysgolion

Bodfan Bach (Arfon ) - 03000 851631 - BCU.SNArfonReferrals@wales.nhs.uk

Dwyfor Meirionnydd - 03000 853388 - BCU.SNMeirionDwyfor@wales.nhs.uk

 

Nyrs i blant sy’n derbyn gofal

Bodfan Bach (Gwynedd) - 07824432063 - Nia.Cotcher@wales.nhs.uk

 

Timau imiwneiddio

Arfon - 03000851610 - BCU.SNimmsArfon@wales.nhs.uk

Meirionnydd - 03000853471 - BCU.SNimmsMeiDwy@wales.nhs.uk

Dwyfor - 03000843147 - BCU.SNimmsMeiDwy@wales.nhs.uk

 

Nyrs ysgol arbenigol (ADY/anghenion iechyd ychwanegol)

Gorllewin - 03000852493  - BCU.SNALNGwyneddandMon@wales.nhs.uk

 

Iechyd Meddwl Oedolion

Gall problemau iechyd meddwl effeithio unrhyw un ar unrhyw amser. Mae timau iechyd meddwl Cyngor Gwynedd, a arweinir gan weithwyr cymdeithasol, yn cynnig cefnogaeth a gwasanaethau cymdeithasol i gefnogi unigolion dros 18 oed, a’u gofalwyr, gyda’u anghenion iechyd meddwl. 

Iechyd Meddwl (llyw.cymru)


Gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc

 

Gwefannau defnyddiol

 

Mudiadau sy’n cynnig cymorth

Oherwydd yr argyfwng mae nifer o’r mudiadau sy’n cynnig cymorth wedi gorfod addasu’r ffordd mae nhw’n gweithio.

Mae’r e.lyfryn yma’n nodi’r prif wasanaethau cymorth sydd ar gael gan fudiadau yn y 3ydd sector yn ystod y pandemig. Mae rhain yn cynnwys gwasanaethau iechyd meddwl, pobl hyn, pobl ifanc, gofalwyra gwasanaethau cyffredinol.

Cyfeirlyfr Gwasanaethau 3ydd Sector Diogelwch Cymunedol 

Diogelwch Cymunedol