Llyfrgell Abermaw

Cyfeiriad: Llyfrgell Abermaw, Ffordd yr Orsaf, Abermaw, LL42 1LU 

Ffôn: (01341) 280258

E-bost: LLAbermaw@gwynedd.llyw.cymru

 

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Carterf
Nid yw’r gwasnaeth ar gael yn Llyfgell Penygroes tan 4 Awst 2020.
Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth a chasglu’r eitemau o llyfrgell Caernarfon, neu ddefnyddio y gwasanaeth cludo i’r cartref.
Sut mae’r gwasnaeth yn gweithio? 

Close

  

Oriau agor er mwyn casglu a dychwelyd llyfrau o 4 Awst 2020 ymlaen.

Mynediad ar gyfer casglu llyfrau sydd wedi eu harchebu o flaen llaw yn unig. Bydd biniau y tu allan i’r adeilad yn ystod yr oriau yma ar gyfer dychwelyd unrhyw lyfrau.

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun

Ar gau

 Dydd Mawrth

10:00 - 13:00
14:00 - 16:00 

 Dydd Mercher

10:00 - 13:00
14:00 - 16:00

 Dydd Iau

10:00 - 13:00
14:00 - 16:00

 Dydd Gwener

Ar gau  

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

 

Adnoddau

  • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
  • 6 cyfrifiadur cyhoeddus
  • Llungopïwr lliw
  • Ystafell gymunedol


Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.

 

Cylchgronau a Phapurau Newydd

  • Cambrian News
  • Llais Ardudwy
  • Which?
  • Mellten

Mae Llyfrgell Abermaw yn dal y statws 'Clywed' am fod yn wasanaeth sy'n parchu plant a phobl ifanc.